yeshu masih tere jaisa hai koi nahi
Hindi Christian Song Lyrics

येशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं

 येशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहींयेशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहींतेरे चरणों मे झुके ...
CHRISTIAN SONG LYRICS
Logo