na to bal se na shakti se
Hindi Christian Song Lyrics

ना तो बल से, ना शक्ति से

ना तो बल से, ना शक्ति सेपर मेरी आत्मा के द्वाराना तो बल से, ना सामर्थ सेपर मेरी  ...
CHRISTIAN SONG LYRICS
Logo