khudavand mujhko janch 
Hindi Christian Song Lyrics

ऐ खुदावंद मुझको जाँच

ऐ खुदावंद मुझको जाँचमेरे दिल की हालत जानजो हो गलती तू सुधारमानूँगा तेरा आभारप्रभु तू मेरा ...
CHRISTIAN SONG LYRICS
Logo