binati sunle yeshu pyare 
Hindi Christian Song Lyrics

बिनती सुनले येशु प्यारे

बिनती सुनले येशु प्यारे - मोरे संग रहो महाराजअब तुम राखो मोरी लाज - १. बिनती ...
CHRISTIAN SONG LYRICS
Logo