बिनती सुनले येशु प्यारे

बिनती सुनले येशु प्यारे –  मोरे संग रहो महाराज अब तुम राखो मोरी लाज –  १. बिनती करूं तुमसे केर जोरी    अब तुम बिनती सुनलो मोरी –     मोहे आसा लग रही तोरी –     मोहे दरस दिखा दो आज,    बिनती सुनो मोरी महाराज    प्रभु तुम राखो मोरी लाज… २. आपका मई …

बिनती सुनले येशु प्यारे Read More »