ambar bhi naya dharti bhi nai chsl
Hindi Christian Song Lyrics

अम्बर भी नया धरती भी नई

 अम्बर भी नया, धरती भी नई और नया येरूशलेम होगाहर सुबह नई हर शाम नई हर वक्त ...
CHRISTIAN SONG LYRICS
Logo